Background Image
Previous Page  2 / 2
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 2
Page Background

Module

Medical Devices

& Quality

De programma’s Excel en SAP zullen

eveneens bijdragen aan de module

Personal & Professional Leadership.

Deze trainingen leren je om op een

juiste manier gebruik te maken van

deze programma’s en de informatie

die gebruikt wordt op de werkvloer.

Flexpoint en Boston Scientific hebben in 2013 een start gemaakt

met het ontwikkelen van een leer-werktraject ten behoeve van

logistieke medewerkers van Boston Scientific alsmede sollicitan-

ten en werkzoekenden die in de Medical Devices zouden willen

werken.

De doelstellingen van dit leer-werktraject zijn gelegen in:

Het aanbieden van permanente educatie voor

medewerkers in de Medical Devices sector.

Het actief antwoord geven op actuele demografische

ontwikkelingen van vergrijzing en ontgroening.

Alsmede het positioneren van de Medical Devices sector

in het algemeen en Boston Scientific in het bijzonder, als

een stabiele partij in de arbeidsmarkt.

Door deelname aan het traject kunnen medewerkers bij

Boston Scientific hun (toekomst)mogelijkheden binnen de eigen

organisatie en op de arbeidsmarkt sterk verbeteren.

Voor toekomstige sollicitanten en werkzoekenden biedt het tra-

ject een zeer aantrekkelijk arbeidsmarktalternatief in een, nu nog

onbekende maar zeer zeker, kansrijke werkomgeving.

Het modulaire traject is tot stand gekomen door een samen-

werking tussen Flexpoint, Boston Scientific, VDN-visie, Zuyd

Hogeschool, Arcus contracting alsmede de gemeente Kerkrade.

Wil je weten wat dit leer-werktraject voor jou kan betekenen?

Bekijk dan de inhoud van de modules op de volgende pagina.

DE MEDICAL DEVICES WERELD IS EEN WELISWAAR

GROTE MAAR NOG RELATIEF ONBEKENDE

ARBEIDSMARKTSECTOR EN DAARDOOR

VOOR VELEN ONBEKEND TERREIN.

LEER-WERK TRAJECT

IN LOGISTIEK...

Staffing |

Professionals |

On Site Services

| Payrolling

Interne logistiek is een module die je

leert hoe de goederenstroom binnen het

Warehouse plaatsvindt. Je leert waarom

en welke regels er zijn met betrekking tot

goederenstromen bij Boston Scientific en

andere logistieke bedrijven. De magazijn-

inrichting en de obstakels die er bestaan

komen terug in deze training waardoor je

leert wat belangrijk is in voorraadbeheer,

order verzamelen en het intern transport

dat hierbij hoort. In deze training wordt di-

rect de verbinding gelegd tussen theorie en

praktijk door een rondleiding die je krijgt in

het Warehouse!

Module

Internal

logistics

Deze module bestaat

uit trainingen die gericht

zijn op je

eigen

ontwik-

keling evenals de

team-

ontwikkeling.

Module

Personal &

Professional

Leadership

In de training

intern profileren

& solliciteren

ga je voorna-

melijk aan de slag met de ver-

schillende manieren van solli-

citeren. Het schrijven van een

sollicitatiebrief, het opstellen

van een CV en welk gedrag

een positief effect heeft op

sollicitatiegesprekken zijn de

belangrijkste onderdelen van

deze training.

In de training

teamwork

ga je

leren hoe je als team het beste

kunt samenwerken op de werk-

vloer. Communicatie is met name

van belang in deze training. De

training coachend leiderschap is

bedoeld voor medewerkers die

als coördinator werkzaam zijn

of daarvoor in opleiding mogen

gaan.

In deze module leer je om activiteiten waar

de klant niet voor wenst te betalen (waste)

uit je dagelijkse activiteiten te schrappen.

Dit leidt tot kostenreducties, kwaliteitsver-

betering en het verkorten van de door-

looptijd van het totale proces.

Verder leer je om je (persoonlijke) werkplek

zo in te richten dat deze je ondersteunt om

efficiënter te werken. Je wordt geholpen

om verspillingen van tijd en energie in je

werkzaamheden weg te nemen, jezelf te

controleren en de resultaten hiervan terug

te koppelen.

Module

Lean & 5S

In deze module leer je wat het doel van het

Quality Management System is. Maar ook

volgens welke structuur en werkwijze deze

is opgebouwd.

Thema’s die nadrukkelijk

aan bod komen zijn

: • de regulering van de

medical devices branche (FDA, MDD, CE,

CAMCAS, PAL, SFDA) • het belang en bij-

behorend besef van Quality in de branche

en specifiek voor Boston Scientific • gewenst

gedrag rondom audits die voortvloeien uit

zowel de regulering van de branche als het

Quality Management System van Boston

Scientific. Nadrukkelijk komt ook de toepas-

sing van de medical devices producten bij

patiënten aan de orde. Waardoor in kaart

word gebracht hoe belangrijk de kwaliteit van

het product bij aflevering is.

[

PERMANENTE EDUCATIE

VOOR EEN BETER PERSPECTIEF

]